Czy pedagog szkolny może zostać wychowawca klasy?


(system) #1

Czy pedagog szkolny w Liceum moze zostać tymczasowym wychowawcą klasy???

Piszcie a najlepiej podajcie strone gdzie jest to napisane w przepisach.


(Danek) #2

Może, jak najbardziej. Jest pełnoprawnym wychowawcą, uprawnienia reguluje Karta Nauczyciela i Ustawa o Systemie Oświaty.


(fiesta) #3

Ma jeszcze większe uprawnienia do tego jak każdy inny naczyciel, gdyż pedagogika to był jego główny przedmiot na studiach. Na innych kierunkach nauczycielskich nauka pedagogiki trwa w większości przypdków tyko jeden rok.


(system) #4

Czy mógł bym prosic o strone z tą usatwą????

Bardzo bym prosił o link do tej stronki z ustawą


(Monczkin) #5

A co ustawa ma do tego??


(system) #6

Ponieważ jak Dyrektor szkoły odrzuci moją propozycje i powie że nie ma tego w przepisach to wtedy pokazał bym ustawe że pedagog może zostac wychowawcą klasy


(Monczkin) #7

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qda ... &qplikid=2

http://www.karta-nauczyciela.abc.pl/

Czyli, jeżeli osoba zatrudniona jako pedagog szkolny, spełnia te kryteria - to na zdrowy rozum, może pełnić funkcję nauczyciela.

Np. Nauczyciel poszedł na zwolnienie lekarskie. Szkoła ma problem ze znalezieniem nowego nauczyciela. W tej sytuacji, może zatrudnić lub "wykorzystać" osoby spełniające kryteria do wykonywani zawodu nauczyciela.


(system) #8

No właśnie o to mi chodzi bo nasz wychowawca poszedł na zwolnienie i nie będzie go do konca roku i dyrekcja szuka nam wychowawcy. Więc ja zaproponowałem żeby tymczasowym wychowawcą został pedagog szkolny ta osoba jest tylko pedagogiem szkolnym. I chciałem sprawdzić czy jest taka możliwośc aby przydzielili nam pedagoga na pół roku.


(Monczkin) #9

Iron , według karty nauczyciela jest to możliwe. Jeżeli pedagog szkolny z jakiś przyczyn nie spełnia wymogów, to niestety.