Czy praca w soboty jest dodatkowo płatna?

Pracuje na 6 godzin dziennie na umowę o dzieło. Zamiast piątku muszę pracować w soboty. Przez pracę w soboty muszę wykonać dodatkowe obowiązki i pracuję dłużej za co nie mam płacone. Słyszałem, że soboty są płatne 100% dodatkowo. Czy to prawda?

Nie. Wszystko zależy od regulaminu pracy.

Pracodawca za sobotę zobowiązany jest w pierwszej kolejności udzielić dzień wolny, a jeżeli nie jest to możliwe to zapłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli w umowie nie ma nic napisane to nie ma dodatkowej kasy za soboty, możesz poprosić co najwyżej zmianę warunków umowy (jakiś aneks).

Nie myl pojęć - pracodawca jest tylko w przypadku zatrudnienia.

Ty nie pracujesz, tylko wykonujesz dzieło. Wynagrodzenie dostajesz za efekt swojej pracy, a nie za samo jej wykonywanie. Biorąc to pod uwagę, trudno by przepisy regulowały przy umowie o dzieło czas pracy. Jeśli treść umowy nie ogranicza czasu wykonania dzieła (dziełem może być np. wyremontowanie normalnie używanego mieszkania, wtedy raczej trudno by zleceniodawca dał zleceniobiorcy do niego pełny dostęp pod swoją nieobecność), pracę możesz wykonywać kiedy tylko chcesz. Jeśli nie jesteś w stanie wyrobić się w tygodniu, pracujesz w sobotę, albo nawet w niedzielę czy święto. Nikt ci tego nie zabroni, ale nikt ci też za to dodatkowo nie zapłaci.

Oczywiście rozumiem, że te “dodatkowe obowiązki” wykonywane w sobotę nadal obejmuje umowa.