Czy sprawdzi mi ktoś wreszcie mój log ? :(


(Anoli89) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:34:06, on 2005-05-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe

C:\WINDOWS\System32\fast.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

c:\windows\system32\klxzmb.exe

C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\Fast.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\xxx\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.615\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [backgroundSwitcher] C:\WINDOWS\System32\bgswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [FastUser] C:\WINDOWS\System32\fast.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [zpuatbx] c:\windows\system32\klxzmb.exe

O4 - HKCU..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Desktop Sidebar.lnk = ?

O4 - Startup: Gadu-Gadu.lnk = E:\Gadu-Gadu\gg.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe (file missing)

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe (file missing)

prosze o sprawdzenie


(boczi) #2

Nie ponaglaj

Proszę Cię po raz kolejny!

Kontynuuj http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 968#207968


(fiesta) #3

Milusia to już 5 topic z Twoim logiem. Założysz kolejny wlepię ostrzeżenie. Forum nie jest piaskownicą ani czatem :evil: