Czy ten wpis


(system) #1

Czy ten wpis w logu jest potrzebny

04-HKLM..\Run[sO5 Intedrator Pass Two]C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE


(Stachan) #2

:roll: tak


(boczi) #3

Czy używasz StarOffice? Jeśli tak, proces może zostać.