Czy to dobry log?


(Eden 18) #1

Spawdzcie i jak coś nie będzie tak to mówcie.Z góry dziękujem.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 21:17:18, on 2005-01-31

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\thxvxbln.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\windows\system32\CKtBH.exe

C:\WINDOWS\System32\avwav378.exe

C:\windows\system32\saie.exe

C:\Documents and Settings\User.ADRIAN\Dane aplikacji\y??hs.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

C:\WINDOWS\system32\CKtBH.exe

C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\User.ADRIAN\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\System32\SearchBar.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://hot-searches.com/index.php?v=6&aff=0

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: BTGrabObj Class - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - C:\WINDOWS\BTGrab.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Band Class - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - C:\Program Files\SEP\sep.dll

O2 - BHO: Band Class - {CC378B83-9577-44D0-B4F8-0DD965E176FC} - C:\Program Files\eSyndicate\esyn.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Band Class - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - C:\Program Files\SEP\sep.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [jsbqndz] C:\WINDOWS\System32\thxvxbln.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dmd] C:\WINDOWS\dmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [y] C:\documents and settings\user.adrian\ustawienia lokalne\temp\y.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [CKtBH.exe] c:\windows\system32\CKtBH.exe

O4 - HKLM\..\Run: [97a3bea6e845] C:\WINDOWS\System32\avwav378.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MsgCenterExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [saie] c:\windows\system32\saie.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: (no name) - {120E090D-9136-4b78-8258-F0B44B4BD2AC} - C:\WINDOWS\System32\maxspeed.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MaxSpeed - {120E090D-9136-4b78-8258-F0B44B4BD2AC} - C:\WINDOWS\System32\maxspeed.exe (file missing)

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111193457} - file://c:\x.cab

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111193458} - file://c:\x.cab

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/19c1c2153309e664bb06/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5847DB63-D013-4E12-A9D9-D5A18B8E6A48}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C3A3E870-20F2-45C5-B287-3A2B376C8CEF}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - C:\WINDOWS\System32\xplugin.dll

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

(system) #2

Po pierwsze nie wkleiłeś loga

Po drugie do logów jest specjalny dział:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16


(adpawl) #3

Po trzecie masz niezły syf ...

Przeskanuj wpierw tym (minimum... wskazane są jeszcze inne...) po zrobieniu update'a:

http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe

http://download.softpedia.ro/software/A ... sd14b2.exe

http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe

Potem podmień loga


(Chees) #4

Po czwarte:gdzie SP?

Usun:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\System32\SearchBar.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://hot-searches.com/index.php?v=6&aff=0

C:\windows\system32\saie.exe

O2 - BHO: Band Class - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - C:\Program Files\SEP\sep.dll

O3 - Toolbar: Band Class - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - C:\Program Files\SEP\sep.dll

O4 - HKLM..\Run: [CKtBH.exe] c:\windows\system32\CKtBH.exe

O4 - HKLM..\Run: [saie] c:\windows\system32\saie.exe

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - C:\WINDOWS\System32\xplugin.dll

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll (file missing)


(adpawl) #5


(Dragonlnx) #6

W trybie awaryjnym wyczyść cache przeglądarki oraz katalog TEMP, po czym daj jeszcze raz log!