Czy to wina Ramu?


(Devil of Vengeance) #1

Mam ogromny problem i proszę o pomoc. Kupiłem sobie nowego kompa ale mam z nim problem. Karta HD4890, proc e7400, ram Goodram Pro 1066Mhz 2GB, płyta asus p5ql pro, zasilacz z podpisu, dysk samsung f1 750GB. Problem polega na tym, że podczas instalacji systemu( XP Professional) w momencie instalacji urządzeń albo się zawiesi instalacja albo wyskoczy bluescreen takiej treści http://img194.imageshack.us/img194/2528/dsc00869fto.jpg. Raz udało mi się zainstalować system ale podczas ponownego uruchomienia też bluescreen. Zaniosłem do fachowca. Poustawiał coś w biosie napięcia itp. jeszcze go testował i było niby ok. Niby bo za usługę zażądał sobie 100zł :o i podziękowałem. Jeszcze dzisiaj byłem u kumpla to mówi że to może być uszkodzony Ram. A co wy myślicie?


(Sawyer47) #2

Prawdopodobnie coś ze sprzętem: http://support.microsoft.com/default.as ... :stuck_out_tongue_winking_eye:L;311564


(Devil of Vengeance) #3

Czyli możliwe, że ram gryzie się z płytą tak? Tam jeszcze pisze o uaktualnieniu biosu. Zrobiłem to jak widać bez rezultatów. Więc co mi radzisz?


(Eidems) #4

Mi się wydaje że od ramu, ale spróbuj jeszcze na innej instalce albo na ubuntu


(Daniel_1982) #5

Na 200% to ram. Proponuję wymianę i będzie po problemie. Poniżej zamieszczam objasnienia kodów BSOD:

Windows - Krytyczny wyjątek - kody


Zazwyczaj komunikat zaczyna się od słów: "Wystąpił krytyczny wyjątek" (w polskich Windows), następnie jest podany kod błędu:

0A - czyli błąd w module pamięci operacyjnej (RAM)

0D - czyli błąd w obliczeniach procesora

0E - wszystko inne, tzn. system operacyjny, sterowniki itd.

Za tymi symbolami jest kolejny łańcuszek dziwnych znaków i symboli te znaki to kody błedów. Czasami warto je spisać. Poniżej zamieszczam tablicę kodów błędów:

Kod: Opis:

0x0000 Operacja zakończona pomyślnie.

0x0001 Niewłaściwa funkcja.

0x0002 System nie odnalazł określonego pliku.

0x0003 System nie odnalazł określonej ścieżki.

0x0004 Otwarcie pliku jest niemożliwe.

0x0005 Brak dostępu.

0x0006 Niewłaściwe dojście.

0x0007 Bloki sterowania zostały uszkodzone.

0x0008 Brak miejsca dla wykonania polecenia.

0x0009 Adres bloku kontroli jest nieprawidłowy.

0x000A Nieprawidłowe środowisko.

0x000B Próba ładowania programu w nieprawidłowym formacie.

0x000C Niewłaściwy kod dostępu.

0x000D Niewłaściwe dane.

0x000E Brak miejsca dla wykonania operacji.

0x000F Odnalezienie dysku było niemożliwe.

0x0010 Usunięcie katalogu było niemożliwe.

0x0011 Przeniesienie pliku na inny dysk jest niemożliwe.

0x0012 Brak plików.

0x0013 Nośnik jest zabezpieczony.

0x0014 Odnalezienie urządzenia jest niemożliwe.

0x0015 Urządzenie nie jest gotowe.

0x0016 Urządzenie nie rozpoznaje polecenia.

0x0017 Błąd danych (CRC)

0x0018 Program wydał polecenie, ale jego długość jest niewłaściwa.

0x0019 Znalezienie na dysku określonego obszaru lub ścieżki nie jest możliwe.

0x001A Dostęp do określonego dysku lub dyskietki nie jest możliwy.

0x001B Znalezienie na dysku żądanego sektora nie jest możliwe.

0x001C Brak papieru w drukarce.

0x001D System nie może zapisywać do określonego urządzenia.

0x001E System nie może czytać z określonego urządzenia.

0x001F Urządzenie podłączone do komputera nie działa.

0x0020 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ jest on używany przez inny proces.

0x0021 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ inny proces zablokował jego część.

0x0022 W stacji umieszczono niewłaściwą dyskietkę. Włóż: %2 (numer woluminu: %3) do stacji: %1.

0x0024 Za dużo plików otwartych do udostępniania.

0x0026 Osiągnięto koniec pliku.

0x0027 Dysk jest pełny.

0x0032 Żądanie sieciowe nie jest obsługiwane.

0x0033 Zdalny komputer jest niedostępny.

0x0034 W sieci istnieje już taka nazwa.

0x0035 Ścieżka sieciowa nie została znaleziona.

0x0036 Sieć jest zajęta.

0x0037 Określone zasoby sieciowe lub urządzenie są już niedostępne.

0x0038 Został osiągnięty limit sieciowych poleceń BIOS.

0x0039 Wystąpił błąd sprzętowy karty sieciowej.

0x003A Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji.

0x003B Wystąpił nieoczekiwany błąd sieciowy.

0x003C Zdalna karta sieciowa jest niezgodna.

0x003D Kolejka wydruku jest pełna.

0x003E Przestrzeń do przechowania pliku oczekującego na wydruk jest niedostępna w serwerze.

0x003F Plik oczekujący na wydruk został usunięty.

0x0040 Określona nazwa sieciowa już nie jest dostępna.

0x0041 Dostęp do sieci jest zabroniony.

0x0042 Typ zasobu sieciowego jest nieprawidłowy.

0x0043 Znalezienie nazwy sieciowej jest niemożliwe.

0x0044 Został przekroczony limit nazw dla karty sieciowej lokalnego komputera.

0x0045 Został przekroczony limit sieciowych poleceń BIOS.

0x0046 Zdalny serwer przerwał pracę lub jest w trakcie procesu uruchamiania.

0x0047 Do tego zdalnego komputera nie można obecnie uzyskać więcej połączeń ponieważ istnieje już maksymalna akceptowalna liczba połączeń.

0x0048 Określona drukarka lub urządzenie przerwało pracę.

0x0050 Plik istnieje.

0x0052 Utworzenie katalogu lub pliku jest niemożliwe.

0x0053 Nie udało się INT 24

0x0054 Pamięć do przetworzenia tego żądania jest niedostępna.

0x0055 Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.

0x0056 Określone hasło sieciowe jest nieprawidłowe.

0x0057 Parametr jest nieprawidłowy.

0x0058 Wystąpił błąd zapisu w sieci.

0x0059 System nie może teraz uruchomić innego procesu.

0x0064 Utworzenie innego semafora systemowego jest niemożliwe.

0x0065 Wyłączny semafor jest własnością innego procesu.

0x0066 Semafor jest ustawiony i nie może być zamknięty.

0x0067 Semafor nie może być ponownie ustawiony.

0x0068 Żądanie wyłącznych semaforów w czasie przerwania jest niemożliwe.

0x0069 Poprzednia przynależność tego semafora skończyła się.

0x006A Włóż dyskietkę do stacji dysków %1.

0x006B Program przestał działać ponieważ nie została włożona inna dyskietka.

0x006C Dysk jest w użyciu lub zablokowany przez inny proces.

0x006D Potok został zakończony.

0x006E System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku.

0x006F Nazwa pliku jest za długa.

0x0070 Jest za mało miejsca na dysku.

0x0071 Brak wewnętrznych identyfikatorów plików.

0x0072 Wewnętrzny identyfikator pliku docelowego jest nieprawidłowy.

0x0075 Wywołanie IOCTL wykonane przez program aplikacji jest nieprawidłowe.

0x0076 Wartość parametru przełącznika sprawdź-przy-zapisie jest nieprawidłowa.

0x0077 System nie obsługuje żądanego polecenia.

0x0078 Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Win32.

0x0079 Został przekroczony czas semafora.

0x007A Obszar danych przekazany do wywołania systemowego jest za mały.

0x007B Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest nieprawidłowa.

0x007C Poziom wywołania systemowego jest nieprawidłowy.

0x007D Dysk nie ma nazwy woluminu.

0x007E Określony moduł nie mógł być znaleziony.

0x007F Określona procedura nie mogła być znaleziona.

0x0080 Nie ma procesów podrzędnych, na które należy czekać.

0x0081 Aplikacja %1 nie może być uruchomiona w trybie Win32.

0x0082 Próbowano użyć dojścia do pliku do otwarcia partycji dysku dla operacji innej niż czyste We-Wy dyskowe.

0x0083 Wykonano próbę przesunięcia wskaźnika pliku przed początek pliku.

0x0084 Wskaźnik plików nie może być ustawiony na określonym urządzeniu lub pliku.

0x0085 Polecenia JOIN lub SUBST nie mogą być użyte na dysku zawierającym poprzednio sprzężone dyski.

0x0086 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już sprzęgnięty.

0x0087 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już zastąpiony (SUBST).

0x0088 System próbował usunąć stan JOIN dysku, który nie jest sprzęgnięty (JOIN).

0x0089 System próbował usunąć substytucję dysku, który nie był poddany substytucji.

0x008A System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na sprzęgniętym dysku.

0x008B System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w dysku poddanym substytucji.

0x008C System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na dysku poddanym substytucji.

0x008D System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w sprzęgniętym dysku.

0x008E System nie może teraz wykonać poleceń JOIN lub SUBST.

0x008F System nie może sprzęgnąć lub dokonać substytucji (JOIN lub SUBST) dysku z lub do katalogu na tym samym dysku.

0x0090 Katalog nie jest podkatalogiem katalogu źródłowego.

0x0091 Katalog nie jest pusty.

0x0092 Określona ścieżka jest używana w zastępstwie.

0x0093 Do przetworzenia tego polecenia jest dostępnych za mało zasobów.

0x0094 Określona ścieżka nie może być teraz użyta.

0x0095 Wykonano próbę sprzęgnięcia (JOIN) lub substytucji (SUBST) dysku, dla którego katalog na dysku jest docelowym katalogiem poprzedniego polecenia SUBST.

0x0096 Informacja śledzenia systemu nie została określona w pliku CONFIG.SYS lub śledzenie jest niedozwolone.

0x0097 Liczba określonych zdarzeń semafora dla DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.

0x0098 Nie został wykonany DosMuxSemWait; za dużo semaforów jest już ustawionych.

0x0099 Lista DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.

0x009A Wprowadzona etykieta woluminu przekracza limit znaków etykiety systemu operacyjnego.

0x009B Utworzenie innego wątku jest niemożliwe.

0x009C Proces odbiorczy odrzucił sygnał.

0x009D Segment jest już zarzucony i nie może być zablokowany.

0x009E Segment jest już odblokowany.

0x009F Adres numeru ID wątku jest nieprawidłowy.

0x00A0 Ciąg argumentów przekazany do DosExecPgm jest nieprawidłowy.

0x00A1 Określona ścieżka jest nieprawidłowa.

0x00A2 Sygnał jest już w stanie oczekiwania.

0x00A4 Utworzenie dalszych wątków w systemie jest niemożliwe.

0x00A7 Zablokowanie regionu pliku jest niemożliwe.

0x00AA Żądane zasoby są w użyciu.

0x00AD Żądanie zablokowania nie było zaległe dla podanego obszaru anulowania.

0x00AE System plików nie obsługuje zmian częściowych dokonanych dla typu blokady.

0x00B4 System wykrył niepoprawny numer segmentu.

0x00B6 System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00B7 Utworzenie pliku już istniejącego jest niemożliwe.

0x00BA Przekazana flaga jest nieprawidłowa.

0x00BB Określona nazwa systemowego semafora nie została znaleziona.

0x00BC System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00BD System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00BE System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00BF Uruchomienie %1 w trybie Win32 jest niemożliwe.

0x00C0 System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00C1 %1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.

0x00C2 System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00C3 System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00C4 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.

0x00C5 System operacyjny nie jest obecnie skonfigurowany do uruchomienia tej aplikacji.

0x00C6 System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00C7 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.

0x00C8 Segment kodu nie może być większy lub równy 64KB.

0x00C9 System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00CA System operacyjny nie może uruchomić %1.

0x00CB System nie mógł znaleźć opcji środowiska, która została wprowadzona.

0x00CD Żaden proces w poddrzewie polecenia nie ma obsługi sygnału.

0x00CE Nazwa pliku lub rozszerzenie jest za długie.

0x00CF Stos ring 2 jest w użyciu.

0x00D0 Znaki globalnych nazw plików, * lub ?, są nieprawidłowo wprowadzone lub określono za dużo znaków globalnych.

0x00D1 Wysłany sygnał jest nieprawidłowy.

0x00D2 Program obsługi sygnału nie może być ustawiony.

0x00D4 Segment jest zablokowany i nie może być zrelokowany.

0x00D6 Za dużo modułów dołączanych dynamicznie zostało dołączonych do tego programu lub modułu.

0x00D7 Zagnieżdżenie wywołań w LoadModule jest niemożliwe.

0x00E6 Stan potoku jest nieprawidłowy.

0x00E7 Wszystkie instancje potoku są zajęte.

0x00E8 Potok został zamknięty.

0x00E9 Na drugim końcu potoku nie ma żadnego procesu.

0x00EA Dostępnych jest więcej danych.

0x00F0 Sesja została anulowana.

0x00FE Określona nazwa rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowa.

0x00FF Rozszerzone atrybuty są niezgodne.

0x0103 Brak więcej danych.

0x010A Użycie kopiowania API jest niemożliwe.

0x010B Nazwa katalogu jest nieprawidłowa.

0x0113 Rozszerzone atrybuty nie pasują do bufora.

0x0114 Plik rozszerzonych atrybutów w zainstalowanym systemie plików jest uszkodzony.

0x0115 Tabela rozszerzonych atrybutów jest pełna.

0x0116 Określone dojście rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowe.

0x011A Zainstalowany system plików nie obsługuje rozszerzonych atrybutów.

0x0120 Próbowano zwolnić mutex nie będący własnością wywołującego.

0x012A Wykonano za dużo przesłań do semafora.

0x012B Została zakończona tylko część żądania Read/WriteProcessMemory.

0x013D System nie może znaleźć komunikatu dla numeru komunikatu 0x%1 w pliku komunikatów dla %2.

0x01E7 Próbowano uzyskać dostęp do nieprawidłowego adresu.

0x0216 Wynik arytmetyczny przekroczył 32 bity.

0x0217 Na drugim końcu potoku jest proces.

0x0218 Oczekiwanie na otwarcie przez proces drugiego końca potoku.

0x03E2 Dostęp do rozszerzonego atrybutu został zabroniony.

0x03E3 Operacja We-Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania aplikacji.

0x03E4 Pokrywające się zdarzenie We-Wy nie jest w stanie sygnalizacji.

0x03E5 Pokrywająca się operacja We-Wy jest w toku.

0x03E6 Nieprawidłowy dostęp do komórki pamięci.

0x03E7 Błąd wykonania operacji inpage.

0x03E9 Zbyt głęboka rekursja, stos przepełniony.

0x03EA Okno nie może działać jako wysyłające komunikat.

0x03EB Wykonanie tej funkcji jest niemożliwe.

0x03EC Nieprawidłowe flagi.

0x03ED Wolumin nie zawiera rozpoznanego systemu plików. Proszę się upewnić czy są załadowane wszystkie wymagane systemowe programy obsługi plików i czy wolumin nie jest uszkodzony.

0x03EE Wolumin dla plików został zewnętrznie zmieniony w taki sposób, że otwarty plik nie jest już prawidłowy.

0x03EF Żądana operacja nie może być wykonana w trybie pełnego ekranu.

0x03F0 Wykonano próbę wywołania tokena który nie istnieje.

0x03F1 Baza danych rejestru konfiguracji jest uszkodzona.

0x03F2 Klucz rejestru konfiguracji jest nieprawidłowy.

0x03F3 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być otwarty.

0x03F4 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być odczytany.

0x03F5 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być zapisany.

0x03F6 Jeden z plików w bazie danych rejestru musiał zostać odtworzony za pomocą rejestru lub kopii alternatywnej. Odtworzenie udało się.

0x03F7 Rejestr jest uszkodzony. Uszkodzona jest struktura jednego z plików zawierających dane Rejestru lub systemowy obraz pliku w pamięci lub też plik nie mógł być przywrócony, ponieważ alternatywna kopia lub dziennik był nieobecny lub uszkodzony.

0x03F8 Operacja We-Wy zainicjalizowana przez rejestr nie udała się nieodwracalnie. Rejestr nie mógł odczytać, zapisać lub opróżnić jednego z plików zawierających obraz rejestru systemu.

0x03F9 System próbował załadować lub przywrócić plik do Rejestru ale określony plik nie jest w formacie Rejestru.

0x03FA Wykonano próbę niedozwolonej operacji na kluczu Rejestru, który został zaznaczony do usunięcia.

0x03FB System nie mógł przydzielić wymaganej przestrzeni w Rejestrze.

0x03FC W Rejestrze kluczy, który już ma klucze podrzędne lub wartości nie można utworzyć symbolicznego połączenia.

0x03FD Dla usuwalnego klucza nadrzędnego nie można utworzyć trwałego klucza podrzędnego.

0x03FE Żądanie zmiany powiadomienia jest już kończone i informacja nie jest zwracana do bufora wywołującego. Wywołujący musi teraz przeliczyć pliki, aby znaleźć zmiany.

0x041B Sygnał kontrolny Stop został wysłany do usługi, od której inne działające usługi są zależne.

0x041C Żądany sygnał sterujący jest niewłaściwy dla tej usługi

0x041D Usługa nie odpowiada na sygnał startu lub sygnał sterujący w sposób zgodny czasowo.

0x041E Utworzenie wątku dla tej usługi było niemożliwe.

0x041F Baza danych usługi jest zablokowana.


(Devil of Vengeance) #6

Właśnie zapomniałem powiedzieć. Vista się uruchamia ale nie da się nic odpalić. Zainstalowałem Crysisa i podczas uruchamiania oczywiście... bluescreen. Już naprawdę mam wrażenie, że wszystkiego próbowałem. Myślę jeszcze czy nie pożyczyć od kogoś innych pamięci i zobaczyć czy będzie dobrze. Ale pamięć o dziwo w testach nie wykazywała błędów.

EDIT: Daniel_1982 czyli mówisz, że to na bank ram. Ale co z nim nie tak? Zepsuty czy niekontaktybilny z płytą? W sumie to bym się nawet nie dziwił, że zepsuty. Zamówiłem w Agito a oni zamiast 2 pamięci po 2GB przysłali tylko jedną a plomba na pudełku była uszkodzona. Więc może specjalnie jakiś kit mi wcisnęli.


(flaszer) #7

Masz dwie kości po 1Gb, czy jedną 2Gb? Jeśli to pierwsze, spróbuj powpinać kości do innych slotów, sprawdź pamięć również pojedynczo. Jeśli 2), to zostaje tylko zamiana slotów.


(Devil of Vengeance) #8

Próbowałem też zmieniać sloty ale nie było różnicy. Mam to drugie. Tak szczerze to już nerwicy z nim dostaje #-o bo tylu fachowców było a nikt nie wie o co chodzi. Kup se pan kompa na wakacje i się męcz. :frowning: To co z tym ramem zepsuty czy niekontaktybilny?


(FXJ) #9

Zmień w biosie z AHCI na IDE lub załaduj sterowniki do instalacji w trybie F6 (przez flopa) lub zintegruj je XP.


(Devil of Vengeance) #10

Spróbuję tak zrobić. Napiszę o rezultacie.

EDIT: poradziłem się drugiego kumpla a on mi powiedział to co większość z was, że to ram bo system może chodzić sprawnie ale Crysis wykorzystuje intensywnie RAM i jest albo uszkodzony albo niekontaktybilny. Więc już nawet nie będę się brał za bios tylko pożyczę od kogoś kość i zobaczę czy będzie dobrze. Ale czy on jest uszkodzony czy niekontaktybilny? Bo nie wiem czy dać go na gwarancję czy zamienić na inną pamięć.

EDIT2: jutro do mnie wpadnie ze swoimi pamięciami. Będziemy sprawdzać. Jakby co to jeszcze się odezwę a dziś dzięki za pomoc. =D>


(FXJ) #11

Chcesz sprawdzić pamięć proszę bardzo, pobierz i wypal na płycie lub zgraj na pendriva/flopa ten programik: http://www.memtest.org/#downiso

Jak nie pokaże żadnego błędu to pamięć jest w 1000000% sprawna i jest tylko błąd tego typu że XP nie ma sterowników AHCI na płycie!


(Devil of Vengeance) #12

Heh... ciężki jest mój los :frowning: Wczoraj był u mnie kumpel ze swoimi pamiątkami. Reakcja była taka sama tylko z innym bluescreenem http://img517.imageshack.us/img517/3654/dsc00884u.jpg. Zaniosłem w końcu do innego serwisu. Tam wszystko sprawdzili. Podłączali poszczególne podzespoły i na wszystkich był ten sam błąd. Powiedzieli mi, że to najprawdopodobniej uszkodzona płyta główna. Chyba trzeba będzie oddać na gwarancję. Ciekawi mnie co typ zrobił za 100zł. Wczoraj dosłali mi drugą kość w ciągu niecałego dnia od zgłoszenia więc uważam agito za solidną firmę. Oby mój stosunek do nich nie zmienił się po zamieszaniu z reklamacją. :wink:


(errata72) #13

Twoja płyta obsługuje pamięć w systemie " Dual chanel " czyli musisz mieć dwie jednakowe kości nie większe

jak 1024 MB ,włożone do slotów o tym samym kolorze. Chociaż płyta obsłuży 16 MB pamięci to wystarczy

2x 1024 no góra 2x 2 MB.


(Jjoasz) #14

podbil napiecia na ram, pewnie plyta default'owo podaje za niskie lub sa nie wlasciwie rozpoznane (epp)

rownie dobrze moga byc timingi zle i sie wywala - pierwszy bsod (pierwszy post) dotyczy wlasnie timingow pamieci - sciagnij cpu-z i zakladka memory/spd powie jakie powinny byc


(Devil of Vengeance) #15

To to ja wiem. Mam obecnie 2x2GB i są w slotach o jednakowym kolorze.

Z timingami też już było robione. Ale jak widać nie pomogło. Teraz to ja już raczej jestem przekonany, że to wina płyty. Ale jeszcze takiej jazdy z kompem nie miałem. No chyba, że 115*C na karcie :stuck_out_tongue:

Odświeżam temat bo po wymianie płyty głównej ten sam problem. Teraz z innym bluescreenem( jeszcze trochę a na moim monitorze zagoszczą wszystkie rodzaje BSOD- u) http://img40.imageshack.us/img40/8430/dsc00989q.jpg . Teraz mam ochotę wydać tą stówę i mieć sprawnego kompa. Bo i tak jestem już z tego wszystkiego 5 dych w plecy. Może wy mi coś doradzicie?