Czy w portach FreeBSD jest squashfs-tools?


(fedora24x) #1

Jak powyzej czy jest w posrtach mksquashfs?


(Frankfurterium) #2

Tak. Tak przynajmniej wskazuje kilka pierwszych linków wyplutych po wpisaniu do Google'a frazy "squashfs-tools freebsd".


(roobal) #3

Jak chcesz znaleźć dany port, to będąc w katalogu portów (/usr/ports) używasz polecenia.

make search name=mksquashfs