Czym otworzyć *.ghs


(system) #1

Czym otworzyć plik z rozszerzeniem .ghs


(Cosik Ktosik) #2

O plikach ghs: http://filext.com/file-extension/ghs

Jest to głównie rozszerzenie obrazów partycji programu Ghost.


(Bugjo3) #3

Programem Ghost. W celu przywrócenia zrobionego wcześniej obrazu partycji.