Czym zastąpić pseudoelement ::selection w IE7-8? bg: none


(look997) #1

Czym zastąpić pseudoelement ::selection w IE7-8?

Chcę go użyć do ustawienia background: none; dla zaznaczenia.


(Masters87) #2

użyj jQuery