Czyszczenie Drukarki


(JNJN) #1

Odkurzacz - odkurz delikatnie małą ssawką gdzie się da, plus wilgotna szmatka z małą ilością płynu do naczyń i czyść powierzchnie plastykowe.