Czyszczenie historii w "history"


(funbooster) #1

Witajcie

 

Mam problem po wydaniu komendy 

history -cw

Po wpisaniu "history" wciąż pojawia się lista wpisywanych przeze mnie komend...

 


(nintyfan) #2

Wygląda na to, że history najpierw wczytuje historię z pliku, gdy użyjesz przełącznika w. Czy same c nie wystarczy?


(funbooster) #3

Doszedłem !

rm ~/.bash_history

(Pompon7) #4

możesz prosciej cat /dev/null > ~/.bash_history

i do pliku startowego powloki tj . :"~/,bashrc" dodaj

export HISTCONTROL=ignoredups


(nintyfan) #5

Co do rm ~/.bash_history, to jest to chyba zły pomysł - bash zapisze historię przy wychodzeniu.


(adami) #6

Proponuję “man history”


(marcin82) #7

Do pliku .bashrc dodaj zmienną:

HISTSIZE=0

 

Odśwież:

source .bashrc

 

Sprawdź czy działa.