Czyszczenie powirusowe kompa


(Djkamilos) #1

Witam. Proszę o sprawdzenie mojego loga.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:38:42, on 2008-01-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE

D:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

D:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.exe

D:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.BIN

D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

D:\WINDOWS\system32\acs.exe

D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

G:\pcformat.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

D:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [TWCU] "D:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" -nogui

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] D:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] D:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.1.lnk = D:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = D:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4F8947DE-ACFE-4F17-9BE7-07A0DC023998}: NameServer = 213.172.186.5,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6F2F3072-DEB6-4FC5-AE4E-0C31DDA12B6A}: NameServer = 213.172.186.5,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4F8947DE-ACFE-4F17-9BE7-07A0DC023998}: NameServer = 213.172.186.5,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{4F8947DE-ACFE-4F17-9BE7-07A0DC023998}: NameServer = 213.172.186.5,194.204.159.1

O23 - Service: TP-LINK Configuration Service (ACS) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe


--

End of file - 6172 bytes

Z góry dziękuję i pozdrawiam.


(Ciuci) #2

Log czysty :smiley:

Optymalizacja autostartu http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... opic=116.0


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350