Czytanie pliku, wyświetlanie rozmiaru?


(Marcin E Pc) #1

Witam!

Odczytuje sobie dane z pliku poprzez f-cje readfile, i to wszystko jest w tabeli. I zawsze przed tabelą dodaje się do wyświtlania wielkość pliku, dlaczego tak?

Kod:


(Kutar 0) #2

Nie trzeba stosować już echo w przypadku funkcji readfile()

http://pl.php.net/manual/pl/function.readfile.php

Funkcja ta od razu przekazuje do bufora wyjściowego zawartość pliku, natomiast to co zwróci (a ty to wyświetlisz echem) to właśnie rozmiar pliku.