Czytanie z pliku

Witam.

Jak zrobić w php, żeby czytało tekst z pliku ventrilo_srv.chn?

Chodzi mi o to, że np. w ventrilo_srv.chn jest tak:

[Channel #1]


Phonetic=11

PassChan=12

PassAdmin=13


[Channel #2]


Phonetic=21

PassChan=22

PassAdmin=23

i chcę żeby na stronie pokazało się tak

Channel #1,11,12,13

Channel #2,21,22,23

Proszę o pomoc

<?php

$file=parse_ini_file('txt.txt',true);

foreach($file as $chanel=>$array){

	echo $chanel;

	foreach($array as $value){

		echo ','.$value;

	}

	echo "\n";

}

?>