Daję wam mój log z prośbą o sprawdzenie

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 04:46:24, on 2005-04-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

E:\Programy\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

E:\Programy\PeerGuardian2\pg2.exe

E:\Documents and Settings\Roman\Moje dokumenty\eMule\emule.exe

E:\Programy\Maxthon\Maxthon.exe

E:\Roman przed reinstalacja\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [AWMON] “E:\Programy\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Startup: PeerGuardian.lnk = E:\Programy\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Programy\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\Programy\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\Programy\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\Programy\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - E:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - E:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{BF1E6BBA-1839-4726-BDC2-57E8E4AED471}: NameServer = 194.204.159.1

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - E:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

LOG OK :stuck_out_tongue:

log jest czysty. kosmetycznie możesz usunąć te wpisy:

O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)

używasz dwóch akceleratarów pobierania plików? nie ma po co. wybierz jeden (wg. mnie flashget) a drugi usuń (Dap)

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\Programy\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\Programy\DAP\dapextie2.htm

p.s zawierają oba elementy szpiegowskie. polecam getright.

Dzieki