Dameware - funkcja Permision Required nie działa


(sebool12) #1

Witam