Darkest dungeon - runtime error na końcu instalacji

Witam. Niedawno pobrałem Darkest Dungeon z GOGa. Na końcu instalacji pojawił mi się komunikat: Invalid opcode", “Runtime error (at 211:814): Out of Global Vars range”. Po czym pojawił się komunikat, że instalacja przebiegła pomyślnie. Gdy jednak próbowałem uruchomić grę, ekran na chwilę zrobił się czarny i wrócił do poprzedniego stanu, tak jakby nic się nie uruchomiło. Korzystam z Linux Mint i nie wiedziałem czy to w dziale Linuxa, czy tutaj. Tak to wygląda kiedy uruchamiam grę przez terminal:

wine ./setup_darkest_dungeon_24839.exe
0009:fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
0009:fixme:process:SetProcessDEPPolicy (1): stub
002a:fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
002a:fixme:process:SetProcessDEPPolicy (1): stub
002a:fixme:win:DisableProcessWindowsGhosting : stub
002a:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonDestroy (0x10080): stub
002a:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonCreate (0x10080, L"Installing"): stub
002a:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x20042 c04d 1 (nil)
002a:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x30042 c04d 1 (nil)
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x10094 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x10094 enable -1: stub!
002a:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonDestroy (0x10080): stub
002a:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonCreate (0x10080, L"Installing Darkest Dungeon\00ae."): stub
002a:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x1009a c04d 1 (nil)
002a:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x2009a c04d 1 (nil)
002a:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x100a2 c04d 1 (nil)
002a:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x200a2 c04d 1 (nil)
002a:fixme:shell:SHAutoComplete stub
002a:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x100bc c04d 1 (nil)
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x179664,0x177b28): stub
002a:fixme:gdiplus:resample_bitmap_pixel Unimplemented interpolation 6
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x1c5914,0x1c57d0): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x1c6394,0x1c6af8): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x2101e4,0x1c65e0): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x2102ec,0x2109d8): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x215534,0x210990): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x215534,0x1d1d60): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x215534,0x210dc0): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x215534,0x23a5bc8): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x215534,0x216178): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x215534,0x217338): stub
002a:fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x215534,0x216250): stub
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100fa enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100fa enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f6 enable 0: stub!
002a:fixme:sfc:SfcIsFileProtected ((nil), L"C:\\GOG Games\\Darkest Dungeon\\unins000.exe") stub
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f6 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f6 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f6 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f6 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f6 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x1010a enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x1010a enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x1010a enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x1010a enable -1: stub!
002a:fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00000100
002c:fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
002c:fixme:process:SetProcessDEPPolicy (1): stub
002e:fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
002e:fixme:process:SetProcessDEPPolicy (1): stub
002e:fixme:win:DisableProcessWindowsGhosting : stub
002e:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonDestroy (0x1014a): stub
002e:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonCreate (0x1014a, L"Installing"): stub
002e:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonDestroy (0x1014a): stub
002e:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonCreate (0x1014a, L"Installing Darkest Dungeon."): stub
002e:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x10168 c04d 1 (nil)
002e:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x20168 c04d 1 (nil)
002e:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x10172 c04d 1 (nil)
002e:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx 0x20172 c04d 1 (nil)
002e:fixme:shell:SHAutoComplete stub
002e:fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00000100
002e:fixme:sfc:SfcIsFileProtected ((nil), L"C:\\GOG Games\\Darkest Dungeon\\unins000.exe") stub
002e:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonDestroy (0x1014a): stub
0030:fixme:icacls:main This is dummy icacls, not performing ACL manipulations
0030:fixme:icacls:main stub: "icacls" "C:\\users\\tomasz\\My Documents\\Darkest" "/grant" "Everyone:(OI)(CI)F"
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x1010a enable 0: stub!
002a:fixme:shell:FolderItemImpl_get_GetLink (0x23913a8,0x33d0c8)
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x1010a enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x1010a enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x1010a enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x100f8 enable -1: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x40192 enable 0: stub!
002a:fixme:win:WINNLSEnableIME hwnd 0x40192 enable -1: stub!
002a:fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00000100
003c:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33fdb0 63 C) semi-stub
003c:fixme:msvcp:locale__Locimp__Makexloc (0x33fdb0 63 0x37c25a0 (nil)) semi-stub
003c:fixme:msvcp:locale__Locimp__Makewloc (0x33fdb0 63 0x37c25a0 (nil)) semi-stub
003c:fixme:msvcp:locale__Locimp__Makeushloc (0x33fdb0 63 0x37c25a0 (nil)) semi-stub
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33f628,0x00000000), stub!
003c:fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",0,0x33f628,0x00000000), stub!
003c:fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",0,0x33f170,0x00000000), stub!
003c:fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",1,0x33f628,0x00000000), stub!
003c:fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x33f628,0x00000000), stub!
003c:fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33f628,0x00000000), stub!
003c:fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x33f628,0x00000000), stub!
003c:fixme:win:RegisterTouchWindow (0x90194 00000003): stub
003c:fixme:wgl:X11DRV_wglChoosePixelFormatARB unused pfAttribFList
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003c:fixme:imm:ImmReleaseContext (0x90194, 0x156f58): stub
003c:fixme:msctf:ThreadMgr_ActivateEx Unimplemented flags 0x4
003c:fixme:msctf:ThreadMgrSource_AdviseSink (0x156de0) Unhandled Sink: {ea1ea136-19df-11d7-a6d2-00065b84435c}
003c:fixme:imm:NotifyIME NI_CLOSECANDIDATE
003c:fixme:msctf:ThreadMgrSource_AdviseSink (0x156de0) Unhandled Sink: {ea1ea136-19df-11d7-a6d2-00065b84435c}
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
003e:fixme:win:RegisterDeviceNotificationW (hwnd=0x5015e, filter=0x739fe30,flags=0x00000000) returns a fake device notification handle!
0042:fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x79efecc (nil)): stub
0044:fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x7c0fecc (nil)): stub
003c:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33ba28 1 C) semi-stub
003c:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
wine: Call from 0x7b43e03c to unimplemented function msvcr120.dll.?_Yield@_Context@details@Concurrency@@SAXXZ, aborting
wine: Unimplemented function msvcr120.dll.?_Yield@_Context@details@Concurrency@@SAXXZ called at address 0x7b43e03c (thread 003c), starting debugger...
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
002a:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonDestroy (0x10080): stub
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
tomasz@tomasz-Aspire-E1-572G ~/Pobrane $ 004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
004a:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module

Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.

Na Linuxie działa bez problemów na:
Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04

GOG próbuje to odpalić przez Wine, ale może coś ma skopane w skryptach. Próbowałeś zainstalować samodzielnie wersje Windowsową przez Playonlinux albo Lutris?

Taki komunikat o błędzie podczas instalacji, to norma, gdy uruchamiasz GOG-owski instalator dla systemu Windows przez Wine. Instalowałem wiele gier, otrzymałem taki komunikat, a jednak gra działała. Nie sądzę, by ten komunikat miał cokolwiek wspólnego z twoimi problemami.

PS: Pocolog wspomina o wersji „natywnej”. Nie mam tej gry w swojej bibliotece, więc nie sprawdzę, ale jeżeli jest wersja natywna, to nie pobieraj wersji Windowsowej. Też miałem sytuacje, gdzie po kliknięciu w ikonkę gry w mojej bibliotece (strona GOG), próbowano mi wcisnąć wersję Windowsową. Musisz zmienić na wersję Linuksową (górny pasek, tam gdzie język powinno też dać się wybrać system).

Hej. Faktycznie był plik sh dla Linuxa. Pobrałem i odpaliłem. Zainstalowało bez żadnych błędów, ale teraz mam taki plik na pulpicie:

i nie wiem jak to odpalić. Próbowałem tak samo jak instalację tj najpierw na pliku sudo chmod +x a potem ./ ale:

    ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: 1: ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: [Desktop: not found
./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: 5: ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: Dungeon: not found
./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: 6: ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: Dungeon: not found
./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: 7: ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: Dungeon: not found
./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: 8: ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: Games/Darkest: not found
./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: 9: ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: : Permission denied
./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: 11: ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop: Games/Darkest: not found

Ten skrót chyba wskazuje na zły plik. W katalogu domowym instalator powinien utworzyć folder GOG Games albo podobny. Tam gdzieś głębiej będzie gra. Zobacz czy startuje, jeśli tak to utworzysz sobie do niej swój skrót.

To nie jest skrypt (plik powłoki tekstowej), ale skrót (plik powłoki graficznej). Dlatego nie odpalisz go przez konsolę.
Zamiast pisać ./gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop, powinieneś uruchomić menadżera plików w tej samej lokalizacji, a następnie kliknąć odpowiednią liczbę razy lewym klawiszem myszy lub w inny sposób uruchomić ten plik (zależy od ustawień). W każdym razie, to niektóre środowiska obsługują obecnie tylko pliki desktop w menu, np. kiedyś czytałem, że nautilus ma nie obsługiwać plików desktop na pulpicie, a może nawet w ogóle. Dlatego dodaj sobie aktywator do menu lub (jeżeli będzie konieczne) zainstaluj menadżer plików z obsługą plików desktop (nie wiem, jaki masz menadżer plików, a także, które obsługują pliki desktop).

Sorry, że zadaję pytania niekoniecznie mądre, ale co tutaj może być plikiem uruchamiającym grę i jak go odpalić? Przesyłam screeny z folderu głównego i folderu “game”:

![folderGame|690x387]![folderGame|690x387]

./start.sh
Chodziło mi jednak o to, byś uruchomił z ikonki, ale nie z terminala. Możesz zawsze wyświetlić właściwości ikonki (pliku desktop) i dowiedzieć się, jaki jest katalog roboczy i plik wykonywalny.

Gra ruszyła. Najprawdopodobniej chodzi o uprawnienia. Jeśli na pulpicie prawym wybiorę “open as a root”, to tą samą ikonę odpalam normalnie, bez żadnych bajerów. Tylko nie wiem za bardzo co z tym zrobić. Kliknąłem prawym i wybrałem permission, potem zmieniłem usera z root na siebie i wszędzie oznaczyłem “read and write”. Może problem jest taki że do samego folderu z grą nie da się wejść bez hasła - kłódka i krzyżyk na nim jest. No bo chyba instalowałem ten plik sh z GOG-a przez sudo ./ ale chyba inaczej nie wchodziło i teraz cały folder GOG games żeby do niego wleźć trzeba podawać hasło. :confused: Jeśli jako root kliknę cały folder GOG i zmienię owner i group z roota na siebie to rozwiąże problem i będzie bez szkody dla bezpieczeństwa?

sudo chown użytkownik:grupa /ścieżka/do/pliku/nazwa.desktop
chmod a+x /ścieżka/do/pliku/nazwa.desktop

Wtedy dwuklik na tym pliku i gra powinna się uruchomić.

A jak chcesz koniecznie w konsoli uruchomić to zobacz do jakiego pliku prowadzi klucz Exec= w pliku .desktop. Wchodzisz do danego katalogu za pomocą cd /ścieżka i uruchamiasz dany plik:

./nazwa_pliku

Jaką ustawić grupę? Sorry, ale patrzyłem po folderach normalnie dostępnych, to mają 985. Kiedy próbuję ustawić grupę przez menu graficzne to w ogóle nie ma takiej opcji, ale dwie najbardziej oczywiste wydają mi się ten z nazwą użytkownika i “users”.

Pliki należące do Ciebie (Twojego użytkownika) zazwyczaj należą do grupy, która nosi taką samą nazwę jak użytkownik. A zatem:

sudo chown tomasz:tomasz start.sh
grep -i $USER /etc/passwd

Składnia: użytkownik, znak x, UID (identyfikator użytkownika), domyślny GID (identyfikator grupy) i dalsze info.
Czyli ustawiasz swój UID i GID.

Znaczy ta ścieżka to ma być do pliku uruchamiającego grę, czy do skrótu na pulpicie? Tak czy inaczej nie działa: kiedy daję sudo chown tomasz:tomasz /home/tomasz/GOG\ Games/Darkest\ Dungeon/start.sh.desktop albo do skrótu na pulpicie otwierając terminal na pulpicie: sudo chown tomasz:tomasz /Darkest\ Dungeon.desktop, to wyskakuje mi No such file or directory Przy okazji: a jakbym tak dał chown -R dla całego folderu “GOG games” to by nie było w porządku, bo w sumie po co to ma być tylko dla roota?

No nie działa, bo nie masz pliku start.sh.desktop :smiley:

Pokaż wynik polecenia z konta użytkownika:

id

Najlepiej, jak użyjesz przełącznika -R i podasz ścieżkę /home/tomasz/GOG\ Games

Albo inaczej - pokaż od razu wynik:

grep Exec= /home/tomasz/Desktop/Untitled\ Folder/gog_com-Darkest_Dungeon_1.desktop

Wynik chyba może być tylko jeden No such file or directory Jeśli dobrze kminię to polecenie, to szukasz folderu z grą na pulpicie. No ale dobra, zrobiłem ten chown -R i chmod -R na folderze z grami GOGa i wszystko działa jak należy. Dzięki.

A jaka ścieżka jest na tym obrazku? Źle coś wkleiłeś?
Darkest dungeon - runtime error na końcu instalacji .

Plik .desktop (plik konfiguracji środowiska) to tzw. “aktywator”, którego podwójne czy tam pojedyncze kliknięcie powinno uruchomić grę. Trzeba zmienić nazwę użytkownika/grupy na ciebie i nadać mu prawa do uruchomienia.

Po drugie w tym pliku masz bezpośrednią ścieżkę do pliku, który uruchamia grę (w linii zaczynającej się od Exec=).

Przejdź za pomocą komendy cd do katalogu w którym znajduje się ten plik i go uruchom:

./nazwa_pliku

Wtedy okaże się czy gra się uruchomi czy nie i czym sypnie.

@@@ EDYCJA @@@

Jest zresztą na zrzucie ekranu:

cd /home/tomasz/GOG\ Games/Darkest\ Dungeon/game
./start.sh

:man_facepalming: