Darmowa bramka email-sms dla Orange


(Judykator) #1

Jest gdzieś w sieci darmowa bramka dla Orange, przekształcająca email na sms, tzn. wysyłam email i dostaje jego teść na sms na telefon ?


(MarS) #2

Nie ma