Data wypuszczania łat


(Quest-88) #1

Microsoft wypuszcza aktualizacje w pierwsze dni każdego m-ca. Które to dni?


(Wojtanos) #2

W drugi wtorek każdego miesiąca chyba.