DataGridView [Visual C++], optymalizacja


(Jaksa) #1

Witam,

Tablicuję funkcję i korzystam z DataGridView do wyświetlenia wartości w programie, jednak przy bardzo dużej ilości punktów muszę bardzo długo czekać na pojawienie się ich w tabelce.

dataGridView1->Rows->Add();
dataGridView1->Rows[i]->Cells[0]->Value = x_tab[i];
dataGridView1->Rows[i]->Cells[1]->Value = y_tab[i];

Jest możliwość zoptymalizowania tego procesu czy koniecznie będzie skorzystanie z innej kontrolki?


(mr-owl) #2

Witam,

 

Generalnie ta kontrolka jest dosyć powolna… zobacz na ile działanie twojego programu poprawi przypisanie do data source danych z datatable, z tym że ja mam doświadczenie tylko z C#.

 

Pozdrawiam,

 

mr-owl


(Jaksa) #3

Domyślam się, że będzie mi potrzebny SQL Server. Mam rację ?


(Grzelix) #4

Dla mnie pytaniem jest tutaj co tak naprawdę chcesz zoptymalizować - co tutaj jest problem wydajnościowym.

a) sama funkcja generująca wyniki

b) przypisanie danych do kontrolki

c) wyrenderowanie danych.

 

Jeśli tych danych jest naprawdę dużo i renederujesz je wszystkie od razu to może tu jest problem. Może wystarczy pokazywać tylko część wyników i dosyłać w razie potrzeby kolejne.