DataGridView w C#, wypełnianie kolumn


(Adam Kasprzak) #1

witam!

piszę program w C#, który korzysta z bazy MSSQL. Na formie na DGV, który ma kilka kolumn. jedna z nich (indeks towaru) jest to combobox, a dane do niego pobierane są z bazy. co należy zrobić aby inna kolumna (tu np. nazwa_towaru) była wypełniania automatycznie nazwą towaru wybranego z ComboBox'a. Może trochę to zakręcone, ale mam nadzieję że mi ktoś pomoże.

screen DGV:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ff0e8257b975ac8.html


(Marcin Miga) #2

Jeśli wiesz jak wstawić Combo do DGV, to obok wstawiasz drugie Combo, ustawiasz mu .DisplayStyle na Nothing - wtedy będzie wyglądać jak TextBox. Oczywiście ustaw również .ReadOnly na True. Ustaw to samo źródło danych - .DataSource, .DataPropertyName oraz .ValueMember mają być takie same jak w tym pierwszym Combo. Różnią się tylko .DisplayMember - w tym przypadku dajsz mu pole z opisem...

pozdrawiaMM