Dbus-send, a wyłączenie systemu


(Humanoid) #1

Witam!

Komenda odpowiedzialna za wyłączenie systemu...:

dbus-send --system --print-reply --dest="org.freedesktop.ConsoleKit" /org/freedesktop/ConsoleKit/Manager org.freedesktop.ConsoleKit.Manager.Stop

... nie działa...:

logan@desktop:~$ dbus-send --system --print-reply --dest="org.freedesktop.ConsoleKit" /org/freedesktop/ConsoleKit/Manager org.freedesktop.ConsoleKit.Manager.Stop

Error org.freedesktop.ConsoleKit.Manager.NotPrivileged: Not Authorized

Gdzieś polecali w /etc/pam.d/common-session dopisać:

session optional pam_loginuid.so

Jednak to nie daje efektu i nie idzie tej komendy wykorzystać. Czy wiecie, jak to rozwiązać?

logan@desktop:~$ uname -a

Linux laptop 3.2.0-4-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 3.2.41-2+deb7u2 x86_64 GNU/Linux

logan@desktop:~$ cat /etc/debian_version 

7.0

(marcin82) #2

Podaj wynik:

ck-list-sessions

Jakiego menedżera wyświetlania używasz - podaj wynik:

ls -al /etc/init.d | grep dm

dpkg -l | grep slim

To ostatnie na wypadek Slima ;]


(Humanoid) #3
logan@laptop:~$ ck-list-sessions

Session5:

    unix-user = '1000'

    realname = 'Pawel'

    seat = 'Seat1'

    session-type = ''

    active = TRUE

    x11-display = ':0'

    x11-display-device = '/dev/tty7'

    display-device = ''

    remote-host-name = ''

    is-local = TRUE

    on-since = '2013-05-19T16:32:37.046846Z'

    login-session-id = '4294967295'

logan@laptop:~$ ls -al /etc/init.d/ | grep dm

-rwxr-xr-x 1 root root 4070 paź 22 2011 xdm