Debbuger nie widzi zmiennej. (jak używać polecenia code)


(Kot w Półbutach) #1

Dlaczego debbuger nie widzi zmiennej 'i' oraz 'bierzaca'. W oknie watch zamiast wartości pisze mi tylko CXXOO17 Error:symbol "bierzaca" not found. (breakpoint jest ustawiony wiersz po deklaracji zmiennej. Sytuacja się zmienia, gdy zadeklaruje je jako static. Chociaż w obu przypadkach sam program "ma" prawidłową wartość zmiennych i dobrze je przypisuje. (BTW w jakich nawiasach zawrzeć polecenie 'code', żeby na forum było dobrze wyświetlone ?)

#include

(GioWDS) #2

W nawiasach kwadratowych :slight_smile:


(Kot w Półbutach) #3

Nie działa, zrobiłem tak (co widać powyżej): code[mój program].


(Fiołek) #4

Jeśli chcesz debugować to nie kompiluj w trybie Release tylko Debug, czyli bez optymalizacji i z generowaniem informacji debugowania, bo przy Release prawie, że możesz być pewien, że coś Ci kompilator wytnie i/lub zamieni.

EDIT:

@up: KOD , tylko bez spacji po ‘[’.


(Drobok) #5
[code]twój program

[code=php]twój program z kolorowaniem[/code] [/code]


Do czego ci to memory.h ? Kompilator sam powinien przydzielić ci pamięć. Jeśli chcesz mieć kolejność rosnącą to zamieszasz jeśli jest mniejsza, conio.h się nie używa. Licznik static ? Przecież to ma być zmienna a nie stała :) Skoro sprawdzasz następny to sortujesz do przedostatniego, bo potem wychodzisz poza zakres tablicy.

[code=php]#include using namespace std;void main() {int Tablica[5];cout << “Wprowadz 5 liczb. \n”;for (int a=0;a<=4;++a)    cin >> Tablica[a]; for(int i=0;i<4;i++)if (Tablica[i]<Tablica[i+1]) {    int bierzaca=Tablica[i+1];    Tablica[i+1]=Tablica[i];    Tablica[i]=bierzaca;    i=0; }cout <<"Liczby uporzadkowane w kolejnosci rosnacej: " ;for (int a=0;a<=4;++a) cout << Tablica[a] << " ";cin.sync();cin.get(); }  


(Kot w Półbutach) #6

Fiołek, racja, to wina trybu release.

Drobok, memory.h to pozostałość po poprzednim programie, zapomniałem skasować. Dlaczego conio.h się nie używa? Jest za stare? Bez tego nie działa mi getch(), a system(“PAUSE”) wyświetla mi niepotrzebny tekst. Static powoduje, że zmienna staję się stałą?

Dzięki za pomoc.


(Drobok) #7

używaj:

cin.sync();cin.get();

Zamiast tego getch

Bo jest nieprzenośny.

powiedzmy, chodź static jest pierwszy nie można tego tak powiedzieć imo


(Kot w Półbutach) #8

Oki, dzięki bardzo. Już rozumiem.


(Razi) #9

Stałe to const, nie static.

Static się używa by mieć “zmienną funkcyjną”, czy jak to nazwać. Sprawdźcie sobie co zwraca taka funkcja:

int add(){