Debian-firewall do sprawdzenia


(Krzysiek_PL_) #1

Witam,

na moim domowym serwerze chcę skonfigurwać firewalla. Zanim podam mojego konfiga napisze co na nim mam.

Serwer posiada 2 karty, jedna z publicznym IP, a druga z prywatnym.

Czy dla eth2 trzeba pisać osobno regułki?

Teraz mój konfig:

 

#!/bin/bash
## Czyszczenie starych reguł
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
## Polityka bezpieczeństwa ##
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
## Reguły dla pętli zwrotnej ##
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o lo -j ACCEPT
iptables - A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
## Blokowanie IP ##
#BLOCK_THIS_IP="x.x.x.x"
#iptables -A INPUT -s "$BLOCK_THIS_IP" -j DROP
# Akceptacja polaczen powiazanych do istniejacych polaczen.
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
## FTP ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 20 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## SSH ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## HTTP ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
##IDENT ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 113 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

## Logowanie ##
iptables -N LOGGING
iptables -A INPUT -j LOGGING
iptables -A LOGGING -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "IPTables Packet Dropped: " --log-level 7
iptables -A LOGGING -j DROP
## Logowanie dziwnych (spoofed, source routed, redirects) pakietów ##
/bin/echo "1" /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians

 

Nie ma przez jakiś czas fizycznego dostępu do serwera dlatego najpierw wolę się upewnić, że wszystko jest ok.


(roobal) #2

Jeśli masz ustawioną politykę bezpieczeństwa dla ruchu przychodzącego na DROP, to te reguły są zbędne, bo ruch jest domyślnie blokowany.

## Blokowanie IP ##
#BLOCK_THIS_IP="x.x.x.x"
#iptables -A INPUT -s "$BLOCK_THIS_IP" -j DROP[/code]

W tym łańcuchu tylko zezwalasz na ruch sieciowy. Łańcuchy input i output działają dla maszyny lokalnej, jeśli pakiety są kierowane do hostów zdalnych, to ustawiasz reguły dla łańcucha forward, tak więc jeśli w innej podsieci masz jakieś usługi, ustawiasz reguły w tym łańcuchu.

Natomiast te reguły

## FTP ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 20 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## SSH ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## HTTP ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
##IDENT ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 113 -m state --state NEW,ESTABLISHED[/code]

Powinieneś dać przed zezwoleniem na ruch z połączeń nawiązanych, w przeciwnym razie pakiety będą odrzucane.


(Krzysiek_PL_) #3

Czyli ma to wyglądać tak:

#!/bin/bash
## Czyszczenie starych reguł
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
## Polityka bezpieczeństwa ##
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
## Reguły dla pętli zwrotnej ##
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o lo -j ACCEPT
iptables - A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
## FTP ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 20 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## SSH ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## HTTP ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
##IDENT ##
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 113 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## Akceptacja polaczen powiazanych do istniejacych polaczen ##
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
## Logowanie ##
iptables -N LOGGING
iptables -A INPUT -j LOGGING
iptables -A LOGGING -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "IPTables Packet Dropped: " --log-level 7
iptables -A LOGGING -j DROP
## Logowanie dziwnych (spoofed, source routed, redirects) pakietów ##
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians

(roobal) #4

Tak.