Debian i lstat - mały problem przy instalacji


(Krzysiek_PL_) #1

Witam,

 

wczoraj zacząłem instalować lstat na moim Debianie wg. tego poradnika https://dug.net.pl/tekst/79/instalacja_lstat_na_apache2/ jedynie ja lstat wziąłem z paczek z apt-get a nie kompilowałem.

 

Wszystko jest OK do momentu wydania komedny: update-rc.d lstat defaults

# update-rc.d lstat defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'lstat' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service minidlna and lstat if stopped
insserv: loop involving service lstat at depth 2
insserv: loop involving service minidlna at depth 1
insserv: Stopping lstat depends on minidlna and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script

Jak się tego pozbyć? Tylko poprzez skompilowanie własnego lstat?

 

__________

EDIT:

__________

 

Dodałem do pliku /etc/init.d/lstat taki wpis na początku po #!/bin/bash

 

### BEGIN INIT INFO
# Provides:     lstat
# Required-Start:  $remote_fs $syslog
# Required-Stop:   $remote_fs $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description:    Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO