[DEBIAN] Jak ustawić wysyłanie maili przez Exim?


(Saver) #1

Witam chce zrobić wysyłanie maili z kilka kont, a więc zrobiłem nowe konta:

/home/konto1

i

/home/konto2

I wszystko co znajduje się w /home/konto1 wysyłało mailie z adresu "noreply@pr0geek.com" a co znajduje się w /home/konto2 wysyłało maile z adresu sko@gmail.com

Moje dane:

IMAP-Server imap.1und1.de

POP-Server pop.1und1.de

SMTP-Server smtp.1und1.de

File: /etc/exim4/passwd.client

To nie działa...

Nie wiem czy dobrze wszystko zrobiłem:

smtp.1und1.de:noreply@pr0geek.com:mojehaslo

*.1und1.de:noreply@pr0geek.com:mojehaslo

smtp.1und1.de:noreply@pr0geek.com:mojehaslo

To działa

#gmail-smtp.l.google.com:sko@gmail.com:mojehaslo

#*.google.com:sko@gmail.com:mojehaslo

#smtp.gmail.com:sko@gmail.com:mojehaslo

File: /etc/exim4/email-addresses

konto1@LocalHost: noreply@pr0geek.com

konto2@LocalHost: sko@gmail.com

I gdy próbuje wysłać mail z konto1 to przychodzi mi z konta 2 Robię:

s15433203:~# telnet localhost 25

Trying 127.0.0.1...

Connected to localhost.localdomain.

Escape character is '^]'.

220 s1543 ESMTP Exim 4.69 Sat, 16 Apr 2011 13:13:52 +0200

helo localhost

250 s1543 Hello localhost [127.0.0.1]

mail from: konto1@LocalHost

250 OK

rcpt to: ktos@gmail.com

250 Accepted

data                

354 Enter message, ending with "." on a line by itself

to jest test4.

.

250 OK id=1QB3SY-0004Zo-MS

to mail przychodzi z sko@gmail.com, a chce żeby przychodziło z noreply@pr0geek.com

Bardzo proszę o pomoc.