[Debian] - komenda at nie wykonuje polecenia


(Manonim93) #1

Siema, gdy wydaje polecenie np o godzinie 15:40

at 15:48

at> chromium-browser 'dobreprogramy.pl'

at> Ctrl+D

To wpis pojawia się w kolejce (gdy wpisuję atq), ale o zadanej godzinie program się nie uruchamia a wpis z kolejki znika.

Mam utworzony plik /etc/at.allow z wpisaną nazwą usera.


(Witekfl) #2

Spróbuj:

DISPLAY=:0 chromium-browser ‘dobreprogramy.pl’ &


(Manonim93) #3

Czy to czasem niby nie polecenia wine? Tylko co do tego ma Wine skoro Chromium jest wieloplatformowe, a w ogóle to takie komendy jak np. echo ‘slowo’ też nie dzialaja


(roobal) #4

Które? Zmienna DISPLAY=:0 przed poleceniem określa, na którym ekranie ma być uruchomiona aplikacja. Taką zmienną podaje się również w Cronie, gdy chce się uruchomić aplikację graficzną.

Pozdrawiam!


(Manonim93) #5

Ok dzięki za wyjaśnienie, ale nie tylko aplikacje graficzne mi się nie uruchamiają. Co jest przyczyną?