Debian testing 64 bit code::blocks - błąd kompilacji?


(adao1003) #1

Zainstalowałem code::blocks z repo, uruchamia się normalalnie jednak gdy chce skonpilować jaki program wyskakuje błąd:

g++ -c "/home/adao1003/Dokumenty/cwiczenie c+/STOS.cpp" -o "/home/adao1003/Dokumenty/cwiczenie c+/STOS.o"

/bin/sh: 1: g++: not found

Process terminated with status 127 (0 minutes, 0 seconds)

0 errors, 0 warnings (0 minutes, 0 seconds)

(Qba Lukaszczyk) #2
aptitude install g++