Debug machine


(M a x) #1

Jak recznie wywołac debug systemu ??


(Myszonus) #2

Powinno być tutaj : http://karol.trynek.gliwice.pl/winth21.htm :slight_smile: