Debugowania w trybie JIT Błąd

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.


**************Tekst wyjątku**************

System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

  w Gibbed.MassEffect2.SaveEdit.Editor.OnPlotFlagCheck(Object sender, ItemCheckEventArgs e)

  w System.Windows.Forms.CheckedListBox.OnItemCheck(ItemCheckEventArgs ice)

  w System.Windows.Forms.CheckedListBox.LbnSelChange()

  w System.Windows.Forms.CheckedListBox.WmReflectCommand(Message& m)

  w System.Windows.Forms.ListBox.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.CheckedListBox.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)**************Zestawy załadowane**************

mscorlib

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

Gibbed.MassEffect2.SaveEdit

  Wersja zestawu: 1.0.0.24

  Wersja Win32: 1.0.0.24

  CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Wiśniewski/Pulpit/X360/Gibbed's%20ME2%20Editor%20(X360)/Gibbed.MassEffect2.SaveEdit.exe

----------------------------------------

System.Windows.Forms

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Drawing

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

Gibbed.MassEffect2.FileFormats

  Wersja zestawu: 1.0.0.0

  Wersja Win32: 1.0.0.0

  CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Wiśniewski/Pulpit/X360/Gibbed's%20ME2%20Editor%20(X360)/Gibbed.MassEffect2.FileFormats.DLL

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------

Accessibility

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

----------------------------------------

System.Xml

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

mscorlib.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------


**************Debugowanie w trybie JIT**************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.


Na przykład:


Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Mam problem kilka programów które służą do robienia kopi zapasowej dysku konsoli Xbox 360 wywala taki błąd. Nie wiem co może być przyczyna robiłem formata ale to nic nie dało.

Dodane 15.05.2011 (N) 9:33

To jak wie ktoś coś na ten temat??