Debugowanie plików *.dmp


(D Jasikk) #1

Czy pliki dmp z Visty można debugować za pomocą narzędzia którym debuguje się pliki z XP?