Definiowanie własnych skrótów systemowych


(Mateusz Dolinski) #1

Chciałbym pod alt+x podpiąć sobie funkcjonalność ctrl+f4 czyli zamknięcie aktualnie aktywnego okna.

Znalazłem już program do podpinania komend pod skróty, tak więc uściślę jaką komendą wywołać zamknięcie okna.

shortcut.exe z tego co wyczytałem już nie ma w win7 więc nie zasymuluje sobie wciśnięcia ctrl+f4.


(niezDarek) #2

a jak będziesz pisał literkę Ź widzę konflikt, :stuck_out_tongue:


(Mateusz Dolinski) #3

Oj tam jaka litera to mało istotne, ważny jest sposób. Przyzwyczajenia z Linuksa tam lewy i prawy alt to co innego więc ź prawym zamknij lewym. Wydaje mi się że w Windowsie alty też są rozróżniane na prawy i lewy.