Deinstalacja Auto-Backup


(Ikirena6) #1

Witam. Jak odinstalować Auto-Backup


(Xeon Bloomfield) #2

Można precyzyjniej? Podane zostały szczątkowe dane.

Najprostszym sposobem jest wejście do Panelu Sterowania, następnie Dodaj / Usuń programy lub Programy, znalezienie programu na liście oraz kliknięcie Usuń (Zmień/Usuń).


(Ikirena6) #3

Dziękuję, ale w ten sposób nie można było. Problem załatwiony. Dziękuję.