Deinstalacja Mozilli: Firefox i Thunderbird

Całkowita deinstalacja przeglądarki Mozilla Firefox nastąpi po wykonaniu poniższych czynności:

:arrow: Krok I

Tutaj wyszukujemy na liście Mozilla Firefox i deinstalujemy.

:arrow: Krok II

Usuwamy katalog Firefox

:arrow: Krok III

Usuwamy katalog Mozilla Firefox

:arrow: Krok IV

Edycja rejestru:

start -> uruchom -> regedit

Wyszukujemy i kasujemy klucze:

Teraz wykonujemy restart systemu i nasz system jest już bez przeglądarki Mozilla Firefox. Bliźniacze kroki wykonujemy, gdy chcemy usunąć klienta pocztowego Mozilli - Thunderbirda. Różnica będzie polegała na tym, że wszędzie w powyższych krokach zamiast nazwy przeglądarki (Firefox) należy wstawić nazwę klienta pocztowego (Thunderbird). Działa pod wszystkimi systemami operacyjnymi Windows

Przed wykonaniem powyższych czynności polecam wykonanie kopii bezpieczeństwa zarówno elementów profilu jak i rejestru. Przydatne linki:

:arrow: Kopia bezpieczeństwa rejestru systemowego

:arrow: Reanimacja FF, TB, Mozilla