Delete+Shift nie zawsze pomija kosz systemowy


(Djzon) #1

Delete+Shift nie zawsze pomija kosz systemowy zwłaszcza gdy np. zaznacze 30000 elementów i nacisnę Del+Shift to zamiast pokazać się informacja, że dane zostaną całkowicie skasowane to pojawia się informacja: czy przenieść dane do kosza.

Zdarza się to najczęściej gdy jest dużo elementów.


(Drobok) #2

Sprawdzałeś czy na pewno się przenosi ? Może dane przekraczają rozmiar kosza ustalony przez ciebie i to zwykły bug (dane i tak nie są przenoszone do kosza)


(Djzon) #3

Zwykłe pomieszanie klawiszy gdyż czasem robiłem to odwrotnie a powinno byc najpierw Shift a potem Del nacisnąć :0 Rozwiązane…