[Delphi 7]Odczyt liczb z jednego wiersza na kilka

Witam.

Nie umiem sobie poradzić z jednym problemem podczas pisania małego programiku… Sytuacja wygląda tak:

Mam plik w:

C:/mój/plik.test

Jego zawartość wygląda tak:

552 1245 155 111 899 eof

Teraz moim celem jest wczytanie tego pliku do mojego programu, ale w taki sposób aby każda liczba była w oddzielnej linijce memo1. (“eof” też może być…)

Pomoże ktoś? :wink: Pozdrawiam!

Odczytujesz po kolei while (plik not EOF) do Begin

i dajesz Memo1->Lines->Add(liczba); \chyba o to ci chodzi

albo w trybie tekstowym

writeln(liczba);

end;

Zobacz sobie na przykładach w necie jak działa komponent Memo

Hm nie do końca zrozumiałem…

W pliku mam jak mówiłem DOKŁADNIE taką treść:

552 1245 155 111 899 eof

Ta treść się zmienia (cyfry się zmieniają). Po prostu chce aby mój program wczytał to do memo ale w taki sposób jak poniżej:

552

1245

155

111

899

eof

Jak to zrobić? edit1 ------ O, albo prościej mówiąc, aby zareagował na odstęp i kolejną liczbę do kolejnego napotkanego odstępu przeniósł na nową linię w memo :wink: edit2 ------ Ok doszedłem do tego przy piwku i pomocy z innego forum… :slight_smile: Kod wygląda tak:

function Explode(Str : string; Separator : string) : TStringList;

var

 X : Integer;

begin

 Result := TStringList.Create;

 X := Pos(Separator, Str);

 while X > 0 do

 begin

  Result.Add(Copy(Str, 1, X - 1));

  if X <= Length(Str) then

  begin

   Str := Copy(Str, X + Length(Separator), Length(Str));

  end;

  X := Pos(Separator, Str);

 end;

 if (Length(Str) > 0) then

 begin

  Result.Add(Str);

 end;

end;


procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);

var

 inte, : integer;

 sciezka : string;

 statsall : TStringList;

begin

 sciezka:=('C:/mój/plik.test');

 Memo1.Lines.LoadFromFile(Sciezka);

 statsall := Explode(Memo1.Lines.Text, ' ');

  for inte := 0 to statsall.Count-1 do

   begin

    Memo1.Lines.Clear;

    Memo1.Lines.AddStrings(statsall);

   end;

end;

(za procedure “explode” thx dla olesio z innego forum) =D>

Daje kod, bo może przydać się potomnym.

Temat do zamknięcia! :wink:

Powiem ci tak, ten kod jest okropny !

Nie zwalniasz pamięci przydzielonej pod statsall.

Można to wszystko zrobić znacznie prościej:

with Memo1.Lines do

begin

 Memo1.Lines.LoadFromFile('C:/mój/plik.test');

 Memo1.Lines.Text:=StringReplace(Trim(Memo1.Lines.Text),' ',#13,[rfReplaceAll]);

end;

która część kodu?

Cały.