[Delphi] - Blokada wpisania określonych znaków


(Stanny Tomasz) #1

Czy jest to zapisane poprawnie ?

if not (key in ['0'..'9',#8])then key:=#0;

([alex]) #2

O ile key jest typu char to poprawnie.


(Stanny Tomasz) #3

Key jest typu char i nadal mogę wpisać każdy znak


([alex]) #4

Marne tłumaczenie, ale sens ten sam.Wszystko zależy od tego gdzie wpiszesz ten kod.


(Stanny Tomasz) #5

Czy pod Formularzem czy Pod Editem i tak nie działa :confused:


([alex]) #6

Jeżeli jest podpięte pod TEdit w zdarzeniu OnKeyPress to na pewno działa.

Jeżeli jest podpięte pod TForm (na której umieszczone to TEdit) w zdarzeniu OnKeyPress to też działa ale tylko jeżeli właściwość KeyPreview jest ustawiona na true.