[delphi] blokowanie powiększania formy


(Dashmen515) #1

Jak w temacie, jak zablokować forme aby nie można było jej powiększać?


(Ryan) #2

Możesz zmienić styl formy (BorderStyle ustawione na bsSingle) albo użyć sztuczki:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

 { prevent user from re-sizing the form }

 with Constraints do begin

  MaxWidth := Width;

  MinWidth := Width;

  MaxHeight := Height;

  MinHeight := Height;

 end;

end;

(mktos) #3

Mozna i łatwiej: albo zablokować przycisk maksymalizacji (BorderIcons idpowiednio) albo OnCanResize i CanResize := False, co zablokuje w ogóle możliwość rozciągania formy.


(Dashmen515) #4

Dzięki działa