[Delphi] Brak możliwości własnoręcznej kompilacji programu


(Kamil Kocurek) #1

Witam, czy jest tu ktoś kto mógłby skompilować dla mnie ten program gdyż nie mam pojęcia dlaczego nie mogę tego zrobić ani w Delphi (Nie mam i nie chcę pobierać wersji Trial) ani Turbo Pascal, który mówi że nie zna funkcji assignfile :frowning:

program merge;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 final, f: file of byte;
 buf, q: byte;
begin
 if (paramcount < 3) or (paramstr(1) = 'help') then begin
  writeln('uzycie: merge.exe <1 plik> <2 plik> <3...> <plik wynikowy>');
  readln;
 end else begin
  assignfile(final, paramstr(paramcount));
  rewrite(final);
  for q := 1 to paramcount -1 do begin
   writeln(paramstr(q));
   assignfile(f, paramstr(q));
   reset(f);
   while not eof(f) do begin
    blockread(f, buf, sizeof(buf));
    blockwrite(final, buf, sizeof(buf));
   end;
   closefile(f);
  end;
  closefile(final);
 end;
 writeln('-> ' + paramstr(paramcount));
end.

#2

 

Gibas11, proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie, używając opcji EDYTUJ , później Użyj pełnego edytora , popraw tytuł tematu, tak aby mówił konkretnie o problemie. W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika.


#3

FreePascal ma tą funkcje. http://wiki.freepascal.org/File_Handling_In_Pascal