[Delphi] dzielenie - błąd przy Float


(Mr Hektor) #1

Witam! Pisze kalkulator w Delphi który dodaje odejmuje mnoży i dzieli. Tzn. nie dzieli. Pisze tak:

procedure TForm4.Button3Click(Sender: TObject);

var


D, E, F : Float;


begin


D := StrtoFloat(Edit4.Text);


E := StrtoFloat(Edit7.Text);


F := D / E;


Label8.Caption := StrtoFloat;


end;

ale nie chce mi się to skompilować, podkreśla mi na czerwono wyraz Float w tej lini:

D, E, F : Float;

Wie ktoś gdzie jest błąd?


(Sitemaster) #2

1.a co to? Label8.Caption := StrtoFloat;

nie powinno tam btyć F?

  1. D, E, F : Float;

ja bym zamiast float dał extended


(Mr Hektor) #3

A gdzie konkretnie powinno byc F? :oops:

A jeżeli dam extended zamiast float bedę musiał zmienić coś jeszcze?


(somekind) #4

Ja sie na Delphi nie znam, ale tak na logikę, to należałoby użyć funkcji FloattoStr, bo chyba chodzi o konwersję liczby w tekst (wynik działania to liczba, a napis na etykiecie, to tekst). No i generalnie zasady są takie, że do funkcji przekazuje się jakieś parametry, zwłaszcza do tych konwertujących.

Do tego rzekłbym, że pozostawianie domyślnych nazw dla obiektów typu Label3, Button2, Edit7 to masochizm. Przecież to można zmienić na nazwy coś mówiące, prawda?


(inż. Piniol) #5
procedure TForm4.Button3Click(Sender: TObject);

var D, E, F : Extended;

begin

   D := StrtoFloat(Edit4.Text);

   E := StrtoFloat(Edit7.Text);

   F := D / E;

   Label8.Caption := FloatToStr(F);

end;

(Mr Hektor) #6

Dzieki pomogło! :smiley: