[DELPHI] Jak dopisać do każdej linii w Memo ten sam tekst?

Siema.

Mam pytanie , jak dopisać do każdej linii w Memo ten sam tekst?

Więc np. na formę wstawiłem Memo1 , Edit1 , Button1.

No i w Memo1 znajduję się około 300 linii i wpisuję w Edit1 np. “tekst” i chcę , aby po kliknięciu przycisku Button1 na końcu wszystkich linii Memo1 , pojawił się napis “tekst”. Czyli np. pierwsza linia brzmi “start” , to po wciśnięciu przycisku będzie brzmiała “start tekst” i tak w każdej linii.

Jaką komendę mam wpisać w Button1 , aby uzyskać taki efekt?

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

  I: Integer;

begin

  for I := 0 to Memo1.Lines.Count do

  begin

    Memo1.Lines[I] := Memo1.Lines[I] + Edit1.Text;

  end;

end;

O tak , właśnie mi o to chodziło.

Wielkie dzięki. :slight_smile: