[Delphi]Jak wyczyscic zmienna

Witam

Pisze bota na GG i mam pytanie.

procedure TForm1.HGGMessage(Sender: TObject; GGNumber: Integer;

  MessageContent: String; MessageTime: TDateTime);

begin

memo1.lines.add(IntToStr(GGNumber)+': '+MessageContent);


//-----CO MA ODPISAĆ NA PODANE SŁOWO-----------------------

if (MessageContent = 'Zapytanie 1')

then HGG.SendMessage(GGNumber,'Odpowiedź do zapytanie 1',[0, ''])

else if (MessageContent = 'Zapytanie 2')

then HGG.SendMessage(GGNumber,'Odpowiedź do zapytanie 2',[0, ''])

else HGG.SendMessage(GGNumber,'Odpowiedz na brak znanego słowa',[0, '']);//------------K-O-N-I-E-C---------------------------------

end;

Jak wyczyścić MessageContent za każdym razem po wykonaniu procedury?

MessageContent jest parametrem procedury - nie istnieje pomiędzy jej wywołaniami.