[delphi] jakip poleceniem sprawdzić rozmiar tablicy

jak w temacie

jaką instrukcjom możemy sprawdzić rozmiar tablicy jednowymiarowej w jezyku delphi

Length(tablica);

Length() - ile elementów

Low() … High() - minimalny indeks … maksymalny indeks