[delphi] jakip poleceniem sprawdzić rozmiar tablicy


(underface) #1

jak w temacie

jaką instrukcjom możemy sprawdzić rozmiar tablicy jednowymiarowej w jezyku delphi


(Harry127) #2

Length(tablica);


([alex]) #3

Length() - ile elementów

Low() .. High() - minimalny indeks .. maksymalny indeks