Delphi - kompilowanie

Witam wszystkich

Mam problem z kompilacją. Opiszę:

 1. W programie dodałem kilka form, buttonów, itd.

 2. Zapisywałem i uruchamiałem(kompilowałem) program. Wszystko było ok.

 3. Wychodzę z programu i robię sobie odpoczynek.

 4. Wchodzę w delphi otwieram projekt i chcę go uruchomić(klikam na run)

 5. Niestety patrzę a tu nic. Niby wszystko jest tak jak należy. Kod programu jest, żaden błąd nie wyskakuje. Po prostu klikam a tu program się uruchamia i od razu znika, jakby nic w nim nie było. Nie wyskakuje żaden błąd.

Może mi ktoś pomóc?

Z góry dziękuję

Czy przed odpoczynkiem również uruchomiałeś czy tylko kompilowałeś?

Może wyskakiwać błąd ale odłączyłeś jego wyłapywanie.

Sprawdź menu: tools, debuger options,

zakładka “Os exceptions” czy zahaczone “Handled by debuger” oraz

zakładka “Language Exceptions” czy zahaczone “Stop on Delphi exceptions”.

Czy możliwe że nie zapisałeś projektu?

Sprawdź menu: project, options, zakładka “Forms” czy jest coś na liście “Auto-create forms”.

Problem rozwiązałem sam. Dziwne.

O to co zrobiłem.

Stworzyłem nowy projekt(zrobiłem głupotki w okienku)

Zapisałem projekt

Zobaczyłem co mam napiasne w pliku project1.dpr

Zobaczyłem jak było w moim projekcie.

Była różnica. Podopisywałem formy, itd. i chodzi. Ale teraz moje pytanie. Dlaczego to się usunęło w moim projekcie ?(dokładnie to co dopisałem:

uses

Forms,

Unit1 in ‘Unit1.pas’ {Form1};

Application.CreateForm(TForm1, Form1); itd.)

Nie został zapisany projekt: Wyłączyłeś Delphi i odmówiłeś zapisania projektu kiedy zapytał o to lub Delphi zostało wyłączone “na hama” przez restart lub logoff.

Nie musiałeś zakładać nowy projekt, wystarczyło dodać do projektu Unit1.pas oraz przenieść Form1 do “Auto-create forms”, tak jak pisałem w poprzednim poście:

Czy możliwe że nie zapisałeś projektu?

Jeżeli chodzi o tą sprawę, jestem na 100% pewien, że zapisałem projekt. Dobra pomińmy tą sprawę. Mam inny problem. Chodzi o zapisanie konfiguracji do pliku ini. Wszystko jest dobrze, skrypt chodzi. Ale przy kompilacji, wyskakują błędy. Błąd to"cannot find implementation of method BitBtn3Click". A przy kompilacji:

‘,’ EXPECT BUT ‘.’ FOUND

DECLARATION EXPECTED BUT END OF FILE FOUND

UNSATIFIED FORWARD OR EXTRENAL DECLARATION: ‘TFOM1.BITBTN3CLICK’

no i"could not compile used unit ‘unit1.pas’

Może mi ktoś to wyjaśnić, co robie źle w kodzie? Jak potrzebny kod to niech ktoś napisze, żebym go dał.

Pewnie usunąłeś ręcznie metodę która się stworzyła automatycznie, w takim wypadku należy również ręcznie usunąć ją z deklaracji klasy.

Sory, ale czyli?

Alex jestem początkujący. Może dam kod:). Aha i jeszcze chce dodać 1 button, ale nie mogę. Stworzyć to go stworzę, ale gdy chcę go otworzyć i tam wpisać kod, niestety wyskakuje mi jakiś błąd. Prosze oto kod( nie jest on duży, to dopiero początek programu)

procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

INI : TINIFile;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

INI := TINIFile.Create(‘config.ini’);

try

INI.WriteString(‘glowne’, ‘ip’, IP.Text);

INI.WriteString(‘glowne’, ‘port’, PORT.Text);

INI.WriteString(‘glowne’, ‘haslo’, LabeledEdit1.Text);

finally

INI.Free;

end;

end.

Aha i jeszcze dodałem do usues INIFILES:)

procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); - wykasuj ten wiersz.

Z tym że masz więcej błędów, w procedurze BitBtn2Click, zastosuj wcięcia a natychmiast zobaczysz:

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);begin:= TINIFile.Create('config.ini'); try.WriteString('glowne', 'ip', IP.Text);  INI.WriteString('glowne', 'port', PORT.Text);  INI.WriteString('glowne', 'haslo', LabeledEdit1.Text); finally.Free; end;// brakuje end dla procedury  [/code]To właśnie jest przyczyną tego że nie da się automatycznie dodać kodu dla przycisku, IDE nie może zlokalizować gdzie ma dodać kod (nie wie gdzie kończy się ostatnia procedura).inifile potrzebujesz tylko w części implementacyjnej, czyli tu:
[code]implementation

uses IniFile;

{$R *.dfm}
Zmienną INI:TIniFile nie ma sensu robić jako globalną, wystarczy:
procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
var INI:TIniFile;
begin[/code]

Ok, wielkie dzięki mam jeszcze kilka pytań. Widać, że alex zna się na rzeczy, więc

Jak zrobić takie coś, że do powyższego skryptu na zapis danych z pól edit, dodać taką funkcję, że po kliknięciu na przycisk otwiera okienko"Zapisz jako" i będzie można wybrać gdzie ma plik zapisać.

Jak zrobić aktywny tekst. Że po kliknięciu na przycisk w postaci zwykłego tekstu za pomocą Static text, wyświetlało jakiś tekst, w oknie programu w jakimś miejscu ? jeszcze da rade zrobić coś takiego, że w okienku programu można było w jakieś Frame dać batch?. Po prostu chcę, żeby w okienku programu pokazał się plik batch(w tle, myślę że mnie zrozumiesz). Wiem, że chce jakby gotowce, ale tylko w praktyce się uczę najlepiej i gdy dostanę jakiś skrypt, zaczne go “rozgryzać”. Z góry dziękuję.

Zapisz jako …

TSaveDialog paleta Dialogs

if SaveDialog1.Execute then begin FileName:=SaveDialog1.FileName; … end;

Kliknięcie na StaticText …

Zdarzenie OnClick

Z batchem …

TMemo standardowa paleta

Memo1.Lines.LoadFromFile(FileName);

hmm. Takto dzięki, ale możesz dać mi cały skrypt z save dialog? Nie wiem zabardzo gdzie mam go dodać. Ikonke dodałem, ale nie wiem jak go do skryptu wpisać. Po prostu jak przekształcić skrypt:

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

INI := TINIFile.Create(‘config.ini’);

try

INI.WriteString(‘glowne’, ‘ip’, IP.Text);

INI.WriteString(‘glowne’, ‘port’, PORT.Text);

INI.WriteString(‘glowne’, ‘haslo’, LabeledEdit1.Text);

finally

INI.Free;

end;

A i jeszcze jedno pytanie. Myślę, że bardzo łatwe. Jak zrobić coś jakby chat, ale nie do końca w tym znaczeniu. Po prostu chcę wstawić TMemo i Edit. I po wpisaniu w edit jakiegoś tekstu automatycznie wpisało mi się to w TMemo.

 1. zamiast … w kodzie co ja podałem wstawiasz swój zapis do pliku, zamiast ‘config.ini’ - FileName

 2. Memo1.Lines.Add(Edit1.Text);

Dzięki, a mógłbyś jeszcze dać komende, że po przyciśnięciu jakiegoś przycisku zamyka okienko(form2)?

A i jeszcze jak dodałem ten skrypt na zapis, wywala mi błąd: undecleared indetifier: ‘FileName’. Co robię źle?

 1. Form2.Close;

 2. zmienną zadeklaruj typu string oczywiście, lub podstawiaj nazwę bez pośrednictwa zmiennej.

OK. Dzięki