[delphi]Problem z grafika i pytanie


(Krzysiekaczor) #1

Witam!

Dlaczego jak mam taki kod to text jest źle wyświetlany?(ląduje za formą):

Canvas.Font.Name := 'Tahoma';

 Canvas.Font.Size := 10;

 Canvas.Brush.Style := bsClear;

 text := 'Hej!';

 jpg := TJPEGImage.Create;

 try

  jpg.LoadFromFile('wallpaper.jpg'); // ładowanie pliku

  Canvas.Draw(0, 0, jpg); // wyświetlenie obrazka w punkcie 10, 10


  Textlength:=canvas.TextWidth(text);

  Label1.Caption:=inttostr(Textlength);

  Canvas.TextOut(jpg.Width - Textlength,50, text);

  jpg.SaveToFile('out.jpg');

Pobieram przecież kulturalnie długość tego textu :confused:

Acha i jeszcze jak moge zapisać obrazek z tymi bazgrołami "na nim"? bo jak tak robie jakk na listingu to sie sam obrazek bez textu zapisuje :confused:

Acha :mrgreen: i jak jeszcze przyciemnić tło pod tym textem? Wiem że tu można tło ustawić: Canvas.Brush.Style := bsClear; ale jak przyciemnic je?