[Delphi] Problem z komendą


(Xszczepaniakx) #1

Witam!!

1) Jaka jest komenda aby zaokrąglić liczbę typu Extended do

pełnej wartości w górę np. 3,14 do liczby 4?

2) Jaka jest komenda by Zdarzenie Label1OnClick wyslalo mi maila?

3) Jak mogę utworzyć na Formie dwie zakładki takie jak w firefoxie (ctrl+T)?

Z góry dziękuje za pomoc.

Problem z komendą


(Rkizeweter) #2
  1. http://4programmers.net/Delphi/Trunc

czyli pewnie

Trunc(3.14)+1

  1. http://4programmers.net/Delphi/FAQ/Sie% ... ub_FastNet

  2. Komponent nazwa się TabControl - można tworzyć zakładki - najłatwiej statycznie ale dynamicznie też się da tylko trzeba umieć - a ja to już pozapominałem:>


(system) #3

Aby wysłano ci maila, proponuję poczytać o INDY :slight_smile: A jeśli o dynamiczne tworzenie zakładek, np po naciśnięciu przycisku Nowa Zakładka, należy w umieścić na formie komponent PageControl (paleta Win32), no i oczywiscie umieścić sobie przycisk :slight_smile: I w zdarzeniu tego przyciska (OnClick oczywiście) musisz sobie utworzyć nową zakładkę, "pokazać", na jakim komponencie ma się to odbyć. Pokaże to na poniższym kodzie:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var zakl : TTabSheet;

begin

zakl := TTabSheet.Create(self);

zakl.PageControl := PageControl1;


zakl.Caption:='Nowa zakładka'; // to nie musi być, ale jak chcesz to może


zakl.Show;

end;

To tworzy nową zakładkę.


(system) #4

y:=Ceil(Pi);

ShellExecute(Handle,nil,'mailto:user@wp.pl?subject=.....',nil,nil,SW_SHOWNORMAL);

Zainstaluj też bibliotekę komponentów Jedi, tam są zaawansowane komponenty z przykładami i źródłami.

Na trzecie pytanie masz już odpowiedź wyżej odpowiedź.


(Rkizeweter) #5

Co do

to nie pójdzie jak nie ma programu do wysyłania maila. Takie myki to się robi na stronach www dla podstawowych szkół.


(Monczkin) #6

iRUKA , nazwij temat konkretnie i po polsku.