[Delphi] Przypisywanie do ShellTreeView

(george32801) #1

Witam. Mam kolejne problemy/pytania.

procedure TForm1.ZapiszClick(Sender: TObject);

begin

//TUTAJ CO MUSZĘ WPISAĆ ABY ZAPISAŁO MI WYBRANĄ ŚCIEŻKĘ Z "ShellTreeView" I PRZYPISAŁO JĄ DO PRZYCKISKU PONIZEJ +shellexecute + moj wpisany plik.exe?

Form1.height:=form1.height-120;

end;


procedure TForm1.ZeSciezkiClick(Sender: TObject);

begin

//URUCHOMIENIE PLIKU ZE SCIEZKI WYBRANEJ W "ShellTreeView"

end;
  1. “procedure TForm1.ZapiszClick(Sender: TObject);”

Tu chcę zrobić przycisk, którego zadaniem będzie zapisywanie wybranej ścieżki z komponentu “ShellTreeView” (bądź obojętnie jakiego innego, byle by działało) i przypisywało tę ścieżkę +shellexec i plik.exe przyciskowi “ZeSciezki”. Jak to zrobić? Najlepiej było by aby jak ktoś sobie już znajdzie odpowiedni i kliknie to aby przy następnym uruchamianiu tego programu on “pamiętał” co było ustawione i na takiej “konfiguracji” działał. (Ogólnie aby zapisywał ostatni stan przy wyłączaniu go)

  1. Jak zrobić aby checkbox wykonywał podane zadanie w dwie strony? (Jak zaznaczony to zadanie1 a jak odznaczony to zadanie2)
(system) #2
  1. Zapisz ścieżkę do zmiennej typu string w klasie TForm1.

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);

begin

  if CheckBox1.Checked then Zapisz.Click else ZeSciezki.Click;

end;