[Dephi] Błąd przy kompilacji, sprawdzenie kodu

Witam.

Szukałem jakiegoś programu, który po naciśnięciu określonej kombinajci klawiszy-naciśnie prawy przycisk myszy, a puści dopiero gdy nacisnę kombinację ponownie.

Znalazłem taki kod [deplhi]:

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

var

 Pos: TPoint;

begin

 if (key=#33) then

 begin

    GetCursorPos(Pos);

    mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN, Pos.X, Pos.Y, 0, 0);

 end;

end;


procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

var

 Pos: TPoint;

begin

 if (key=#33) then

 begin

    GetCursorPos(Pos);

    mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP, Pos.X, Pos.Y, 0, 0);

 end;

end;

Przy kompilacji wyskakuje błąd

unit1.pas(1,1) Fatal: Syntax error, "UNIT" expected but "PROCEDURE" found

Kompiluje programem Lazarus

Proszę o sprawdzenie kodu i pomoc.

System: Win 7 x64

Program: Lazarus 0.9.28.2

Język: Delphi

Pozdrawiam

jechan96

Kod może i ok, ale brakuje sekcji UNIT.

jestem w tym kompletnie zielony, więc jak ktoś mógłby pomóc ??

bardzo proszę… ;p

Brakuje sporo kodu, chociażby definicji klasy TForm1.

dlatego proszę o pomoc lub jak ktoś by mógł (obojętnie jaki język) jakis program napisac, który po naciśnięciu określonej kombinajci klawiszy-naciśnie prawy przycisk myszy, a puści dopiero gdy nacisnę kombinację ponownie.

Użyj autohotkey.