DHCP - problem z konfiguracją

Po zainstalowaniu DHCP, pojawił się błąd uniemożliwiający poprawne działanie DHCP, m ktos pomysł jak to rozwiązać?:Spróbuj z powershella:

Set-ItemProperty –Path registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ServerManager\Roles\12 –Name ConfigurationState –Value 2

Ok, ta zmiana w rejestrze spowodowała, że informacja o błedzie nie jest juz generowana.
Kolejny problem:
W drzewie DNS Manager nie wygenerowały się piki:
dc, domains, gc, pdc
_site, _tcp, _upd…
Ponowna instalacja DNS nie pomaga, pozostawia tą sama strukturę z ustawieniami.
Jak można to naprawić?

Co pokazuje: nltest /dsregdns

I_NetLogonControl failed: Status = 1722 0x6ba RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE