Diabelek w gornym lewym rogu


(Lucek89) #1

tak jak w temacie...wyświetla mi się co jakiś czas taka buźka z gg...co ona może oznaczac?


(Bbieniol) #2

Wrzuć zestaw logów - HijackThis + Silent Runners


(Lucek89) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:36:16, on 2006-12-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\programy\hijackthis\HijackThis.exe

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Złączono Posta : 18.12.2006 (Pon) 19:34

SmitFraudFix v2.119

Scan done at 19:37:03,71, 2006-12-18

Run from C:\programy\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\oem

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\oem\Application Data

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\oem\Ulubione

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!


(Bbieniol) #4

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger. Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK.

Usuwasz Hijackiem te wpisy:

Użyj narzędzia -> Rustock.b-fix

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\ backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\ avenger.txt + nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Lucek89) #5

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\mahclhel

*******************

Script file located at: \??\C:\WINDOWS\system32\tyiejvyk.txt

Script file opened successfully.

Script file read successfully

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

File C:\Windows\ADS.exe deleted successfully.

File C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll deleted successfully.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Złączono Posta : 18.12.2006 (Pon) 20:32

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:35:42, on 2006-12-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\programy\hijackthis\HijackThis.exe

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Złączono Posta : 18.12.2006 (Pon) 20:33

SmitFraudFix v2.119

Scan done at 20:36:08,04, 2006-12-18

Run from C:\programy\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\oem

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\oem\Application Data

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\oem\Ulubione

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!


(adam9870) #6

Ciachnij wpisy w hjt i pokaż log z silenta.


(boczi) #7

lucek89 na Forum używamy polskich znaków w pisowni, proszę to poprawić, używając opcji Zmień oraz objąć logi w tagi: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654